Mozaik Fotoğraf Ekleme

    İlgili bölüme yüklenilmek istenen fotoğraf boyutları aşağıdaki listede yazıldığı gibi olmalıdır.Eğer uygun değilse yeniden ölçeklendirmeli ve düzenlenmelidir.

NOT:Haber iç sayfa bölümü için istisna durum mevcuttur ; maksimum 640 px genişlik kullanılabilir aynı zamanda bu boyutun altındaki fotoğraflarda kullanılabilir.

Screenshot at Eyl 11 16-04-07

Fotoğraf Ekleme

1.Buraya tıklayarak siteye giriş yolları izlenir ve siteye giriş yapıldıktan sonra fotoğraf yüklenilmesi istenilen sayfaya görseldeki gibi tıklanır.

Screenshot at Eyl 11 16-11-37

2.Açılan arayüzde sayfanın yazılı belgelerinin bulunduğu ve yönetildiği bölüme giriş yapılabilmesi için Edit butonuna basılır.

Screenshot at Eyl 11 16-13-18

3.Önümüze gelen arayüz sayfanın yazılı bölümün yönetilebildiği bölümdür.Burdan istenildiğinde yazı bölümünde ekleme çıkarma yapılabileceği gibi fotograf ekleme çıkarma işlemi de yapılabilir.Fotograf yüklemesi yapılabilmesi için görselde ki More Formatting Options bölümüne tıklanır.

Screenshot at Eyl 11 16-13-47


4.Daha sonra görseldeki kutucuğa tıklanır.

Screenshot at Eyl 11 16-14-10

5.Açılan arayüzde Select image from your computer tıklanarak yüklenilmesi istenilen fotoğraf seçilir.

Screenshot at Eyl 11 16-14-45


6.Daha sonra önümüzde gelen arayüzde kutucuk içine fotoğraf için türkçe karakter olmamasına dikkat edilerek istenilen isim verilir ve Upload butonuna basılır.

Screenshot at Eyl 11 16-42-26


7.Daha sonra gelen arayüzde Save butonuna tıklanır.

Screenshot at Eyl 11 16-15-35

İşlem tamamlanmış olur.

Not:Haber iç sayfa bölümü için yüklenilmek istenilen fotoğrafın boyutu 640 px'den büyük ise fotoğrafın sayfaya tam sığması amacıyla kullandığımız 100% ifadesi kullanılır.


8.Yüklemek istediğimiz fotoğraf yukarıdaki adımlar izlenerek yüklenildikten sonra fotografın üstüne sol tıklanıp Width kutucuğunun içine 100% ifadesi yazılır.(Görseldeki gibi  kutucuk içindeki bölüme 100% ifadesi yazılırken % ifadesinin sayıdan sonra geldiğine dikkat edilmesi gereklidir.)

Screenshot at Eyl 11 16-16-29